راهنمای سایز کفش

راهنمای اندازه گیری طول پا

برای اندازه گیری سایز پای خود لطفا مراحل زیر را برای هر دو پای خود انجام دهید

1- پای خود را برو کاغذ A4 بگذارید.

2- خودکارا عمودی بگیرید و دور پای خود بکشید.

3- فاصله بین دو نقطه انتهای پاشنه و شست پا را اندازه بگیرید.

جدول راهنمای سایز

 بعد از اندازه گیری طول پا، سایز مناسب کفش خود را مطابق با جدول زیر پیدا کنید. 

اگر هنوز به هر دلیلی در انتخاب سایز مطمئن نیستید، حتما با ما تماس بگیرید تا با هم سایز کفش مناسب شما را پیدا کنیم  

۰۲۱-۲۸۴۲۲۳۷۳